Intresset för Elitloppet har ökat med 57 % sedan 2014. Det visar en helt ny undersökning från Upplevelseinstitutet.
– Jag fick en riktigt härlig känsla när jag läste resultatet. Elitloppet är det största vi har i trav-Sverige och det är mycket glädjande att intresset ökar, säger Solvallas marknads- och kommunikationschef Markus Myron.

Sportnavigatorn från Upplevelseinstitutet kartlägger intresse och engagemang inom svensk idrott. Undersökningen, som sker löpande månadsvis och årligen omfattar 6 000 intervjuer, visar på ett kraftigt ökat Elitloppsintresse.

– Intresset för Elitloppet har ökat med 57 % mellan åren 2014 till 2019 säger Peter Allvin, partner på Upplevelseinstitutet. Intresset för idrott i allmänhet har under samma period ökat med 16%, medan intresset för just Elitloppet har ökat betydligt mer än så. Sannolikt beror det på att Elitloppet erbjuder mer än ”bara” sport. Sociala faktorer spelar större och större roll vid konsumtion av upplevelser och Elitloppet är en familjär folkfest som många vill uppleva.

Det är på frågan: ”Hur intresserad är du av följande evenemang?” som Elitloppet har ökat från 14 % till 22 % bland andelen svenskar som svarar ganska eller mycket intresserad. En 57-procentig ökning.

Tittar man enbart på dem som är mycket intresserade av Elitloppet så utgör de en tiondel av befolkningen och placerar Elitloppet på tredje plats bland Sveriges mest populära sportevenemang. Vasaloppet och Finnkampen innehar de två översta pallplatserna.

– Jag tror att en anledning till det ökade intresset är att man de senaste åren kunnat följa uppbyggnaden av både startlistan och folkfesten under en längre tid. Vi har målmedvetet strävat efter att göra Elitloppet aktuellt under hela vintern och våren, säger Markus Myron.

Fakta om Sportnavigatorn
Sportnavigatorn har genomförts via webbenkäter och omfattar 6 000 intervjuer av ett representativt urval av Sveriges befolkning (15 år och äldre). Intervjuerna har skett löpande under perioden april 2018 till mars 2019 med 500 intervjuer per månad. Utfallet har sedan jämförts med tidigare års resultat. Undersökningsinstitutet Ipsos har genomfört datainsamlingen på uppdrag av Upplevelseinsitutet.

Resultat av frågan: Hur intresserad är du av följande evenemang?

Andel intresserade av Elitloppet:
Mycket intresserad: 10 %
​Ganska intresserad: 12 %

​Summa intresse: 22 % (Motsvarar 1 850 300 personer)

Utveckling – Ganska eller mycket intresserade av Elitloppet
2014: 14 %
​2015: 15 %
​2016: 18 %
​2017: 20 %
​2018: 23 %
​2019: 22 %

Topp tre evenemang i Sverige med svar ”mycket intresserad”.
Vasaloppet: 14 %
​Finnkampen: 14 %
​Elitloppet: 10 %

Elitloppet är huvudattraktionen under Elitloppshelgen som arrangeras på Solvalla i Stockholm den 24-26 maj 2019. Elitloppet är ett inbjudningslopp där 16 hästar tävlar i två olika försök med åtta hästar i vardera. De fyra främsta i varje försök möts i en final där segraren erhåller tre miljoner kronor.

Pressmeddelande från Solvalla 16 april 2019. 
Foto: Malin Albinsson/TR Bild


Andra nyheter