FESTVÅNING OCH LOGER

Festvåningen är belägen högst upp i Kongresshuset med fantastisk panoramavy över arenan. Här kan du boka separat loge för dig och ditt sällskap.
Vid intresse, kontakta oss på restauranger@solvalla.se